Welkom bij Huisartsenpraktijk Eksaarde

Om de zorgverlening en de continuïteit optimaal te verzekeren wordt de praktijk van Dr. Peter De Naeyer en Dr. Wim Van Damme uitgeoefend in onze kabinetten op twee locaties:

  • Rechtstraat 136/138
  • Kasteeldreef 98

Vanaf 01 oktober 2018 heeft Dr. Dries Taelman zijn beroepsopleiding vervolmaakt en verlaat hij onze praktijk.
De opvolging wordt verder verzekerd door Dr. Koen Vermeulen en Dr. Kevin Raemdonck.

Dr. Koen Vermeulen consulteert steeds in het kabinet Rechtstraat 136.

Dr. Kevin Raemdonck consulteert steeds in het kabinet 2 Kasteeldreef 98.

Alle artsen staan continu met elkaar in verbinding. Er is dagelijks zowel mondeling, telefonisch als elektronisch overleg. Alle gegevens worden bewaard in hetzelfde elektronisch dossier. Op deze manier is het mogelijk ons als een volwaardige groepspraktijk te profileren. Als patiënt heeft u steeds de mogelijkheid de arts van uw voorkeur te raadplegen.

Icon

Ontmoet onze artsen

PETER DE NAEYER
PETER DE NAEYER09/346 62 46
Rechtstraat 138
9160 Lokeren
WIM VAN DAMME
WIM VAN DAMME09/346 63 31
Kasteeldreef 98
9160 Lokeren
KOEN VERMEULEN
KOEN VERMEULEN09/346 62 46
Rechtstraat 136
9160 Lokeren
KEVIN RAEMDONCK
KEVIN RAEMDONCK09/346 63 31
Kasteeldreef 98
9160 Lokeren
MAAK EEN AFSPRAAK